.
j:t
pracownia
architektoniczna

Podstawą optymalizacji kosztów realizacyjnych jest dobór uzasadnionych rozwiązań poprzedzony rzetelną analizą potrzeb w kontekście lokalnych warunków klimatycznych i gruntowych, urzeźbienia terenu i sąsiedztwa.

Koszt projektu to najmniejszy z kosztów w skali całej inwestycji. Dobrze zrobiony projekt i dobór indywidualnych rozwiązań może znacząco obniżyć koszt realizacji. Obrazuje to chociażby przykład domu jednorodzinnego, w którym zaoszczędzono kilkadziesiąt tysięcy złotych dzięki rezygnacji z lukarn na rzecz okien szczytowych uzupełnionych oknami połaciowymi czy zastosowaniu formy i technologii balkonów niewymagających izolacji termicznej. Łatwo przewidzieć, że w skali większej inwestycji wielkości potencjalnych oszczędności ulegają zwielokrotnieniu.

Kolejne oszczędności można uzyskać w kosztach eksploatacyjnych pod warunkiem doboru odpowiednich rozwiązań dostosowanych do warunków lokalnych (np. w niektórych przypadkach koszt montażu i eksploatacji pompy ciepła czy baterii fotowoltaicznych przekracza okres zwrotu w okresie żywotności urządzenia).